RODO

Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każdy, kto powierza nam swoje dane osobowe, czuł się bezpiecznie. Stosujemy środki techniczne, rozwiązania organizacyjne, oraz procedury, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Nadzór i kontrolę nad wszystkimi procesami związanymi z ochroną danych osobowych prowadzi Inspektor Ochrony Danych - Anna Kwiecień, powołany przez Administratora.

Kontakt z nim możliwy jest poprzez:
e-mail: iod@widzew.com
adres: Widzew Łódź S.A. , Al.Piłsudskiego 138. 92-230 Łódź.