Widzew Łódź ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. kontrolingu
Ładowanie...

klub

Kariera

12 January 2023 16:01

Widzew Łódź ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. kontrolingu

Na ścieżce odbudowy potęgi Widzewa jedną z istotnych kwestii jest obszar finansów - ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie i kontrolę kosztów. Szukamy osoby do pracy na stanowisku specjalisty ds. kontrolingu - osoby, dla której praca to pasja i która dołoży z nami swoją cegiełkę do budowy Wielkiego Widzewa.

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • współudział w przygotowywaniu budżetu rocznego oraz wieloletnich prognoz finansowych
 • bieżąca kontrola realizacji założeń budżetowych we współpracy z główną księgową oraz pozostałymi komórkami,
 • wyjaśnianie odchyleń od budżetu
 • rekomendacja w zakresie optymalizacji procesów i kosztów oraz efektywnych rozwiązań
 • pełnienie funkcji koordynatora do spraw zarządzania ryzykiem i prowadzenie bieżącej komunikacji z Zarządem,
 • nadzór nad dyscypliną kosztową Klubu
 • analiza ryzyka wystąpienia nieprawidłowości bądź nadużyć,
 • nadzorowanie dyrektorów oraz kierowników poszczególnych działów, w trakcie i po zakończeniu roku obrotowego,
 • przeprowadzanie planowych i doraźnych zadań kontrolnych,
 • opracowanie raportów i wniosków z przeprowadzanych zadań kontrolnych,
 • comiesięczne oraz roczne raportowanie Zarządowi stanu finansowego Spółki jak i poszczególnych działów -sporządzanie raportów, analiz, prognoz cash flow
 • przeprowadzanie postępowań przetargowych z uwzględnieniem reżimów kosztowych i założeń budżetowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 • doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku lub pokrewnym co najmniej 3 lata,
 • wyższego wykształcenia (preferowany kierunek: finanse, ekonomia lub pokrewne),
 • umiejętności analitycznych i modelowania finansowego w MS Excel,
 • asertywności, samodzielności, rzetelności,
 • skrupulatności, sumienności, inicjatywy własnej,
 • umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • poszanowania dla tradycji i wartości Widzewa.


Widzew oferuje:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę/B2B,
 • uczestnictwo w unikalnym projekcie w obszarze sportu z możliwością rozwoju osobistego,
 • stanowisko dające realny wpływ na kształtowanie działań Klubu w obszarze kontrolingu,
 • bliską współpracę z osobami doświadczonymi w obszarze finansów (prezes, właściciel Klubu),
 • pracę wśród osób ukierunkowanych na wspólny cel,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków.

 

Kandydatów chętnych do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty ds. kontrolingu zapraszamy do składania aplikacji, w skład której wchodzi CV oraz list motywacyjny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rekrutacja@widzew.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 r.


Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie musi zawierać podpisaną (skan) klauzulę informacyjną RODO (POBIERZ). Klub skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.