Widzew Łódź ogłasza nabór na stanowisko dyrektora ds. finansów
Ładowanie...

klub

Kariera

24 June 2022 17:06

Widzew Łódź ogłasza nabór na stanowisko dyrektora ds. finansów

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku dyrektora finansowego - osoby, dla której praca to pasja i która dołoży z nami swoją cegiełkę do budowy Wielkiego Widzewa.

Widzew Łódź to nie tylko ponad 110-letnia tradycja i jedna z ikon polskiej piłki nożnej. Widzew to zobowiązanie wobec dziesiątek tysięcy najwierniejszych kibiców z całej Polski. Marka naszego Klubu, siła jego społeczności, determinacja właściciela, zarządu i pracowników pozwalają wierzyć, że znajdziemy się na dobrej drodze do odrodzenia Klubu i osiągania kolejnych sukcesów w polskiej piłce klubowej.

Na ścieżce odbudowy potęgi Widzewa jedną z istotnych kwestii jest obszar księgowości i finansów - ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie i kontrolę kosztów. Oczekujemy też operacyjnego wsparcia w wybranych aspektach funkcjonowania Klubu (np. rozliczanie sklepu, umów wynajmu, relacji z kontrahentami).

Szukamy osoby  dla której praca to pasja i która dołoży z nami swoją cegiełkę do budowy Wielkiego Widzewa.

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

• Prowadzenie i organizacja gospodarki finansowej klubu zgodnie z obowiązującymi zasadami,

• Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentów księgowych i innych powodujących skutki finansowe oraz ich obiegu,

• Uczestniczenie w procesie przygotowania budżetu klubu, planów operacyjnych oraz dokumentów na potrzeby procesu licencyjnego,

• Monitorowanie wykonania budżetu, planów i analizowanie odchyleń,

• Udział w ulepszaniu systemu raportowania, planu kont, procedur finansowo-księgowych  oraz bieżącym raportowaniu sytuacji Spółki,

• Analiza zawieranych umów pod kątem finansowym i księgowym , wsparcie, o ile będzie wymagane ich realizacji na etapie zawierania lub realizacji (należności),

• Udział w ocenach i realizacji projektów inwestycyjnych klubu oraz współpracy z podmiotami finansującymi,  

• Nadzór nad prowadzoną inwentaryzacją majątku klubu,

• Wsparcie analityczne i operacyjne pozostałych komórek organizacyjnych,

• Doskonalenie narzędzi raportowania (w tym IT), modyfikacja i wdrażanie uprawnień,

• Współpraca z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

Od kandydatów oczekujemy:

• Doświadczenia  zawodowego  na analogicznym stanowisku lub pokrewnym,

• Wyższego wykształcenia (preferowany  kierunek rachunkowość lub finanse),

• Dobrego zmysłu biznesowego i umiejętności pracy w zespole,

• Szerokiej wiedzy popartej praktycznym doświadczeniem z zakresu rachunkowości, zarządzania i kontroli kosztów, budżetowania, planowania finansowego i zarządzania ryzykiem finansowym, sprawozdawczości oraz analizy ekonomiczno-finansowej,

• Asertywności, samodzielności, rzetelności i umiejętności analitycznego myślenia,

• Znajomości języka angielskiego,

• Dobrej znajomości narzędzi informatycznych, umiejętność obsługi programów księgowych,

• Znajomości zasad  księgowości,

• Poszanowania dla tradycji i wartości Widzewa Łódź.

Widzew oferuje:

• Uczestnictwo w unikalnym projekcie w obszarze sportu z możliwością rozwoju osobistego,

• Stanowisko dające realny wpływ na kształtowanie działań klubu w obszarze finansów,

• Bliską współpracę z osobami doświadczonymi w obszarze finansów (Prezes, Właściciel Klubu),     

• Pracę wśród osób ukierunkowanych na wspólny cel,

• Zatrudnienie w formie umowy o pracę/B2B,

• Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków

Kandydatów chętnych do podjęcia pracy na stanowisku dyrektora finansowego zapraszamy do składania aplikacji, w skład której wchodzi CV oraz list motywacyjny. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rekrutacja@widzew.com.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie musi zawierać podpisaną (skan) klauzulę informacyjną RODO (POBIERZ). Klub skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.