Informacje

Zwalnianie miejsc jest możliwe do dnia meczu - środa 08.05 - do godziny 17:00. Zwalniając karnet do wtorku do godziny 9:00 zwalniający otrzymuje kod, który może przekazać innej osobie. Kod umożliwi zakup biletu na zwalniane miejsce. Kody ze zwolnionych miejsc będzie można wykorzystać do wtorku do godz. 10. We wtorek od godz. 12 wszystkie zwolnione miejsca trafią do otwartej sprzedaży.