Informacje

Zwalnianie miejsc jest możliwe do dnia meczu - sobota 22.03 - do godziny 17:00. Zwalniając karnet do piątku do godziny 9:00 zwalniający otrzymuje kod, który może przekazać innej osobie. Kod umożliwi zakup biletu na zwalniane miejsce. Kody ze zwolnionych miejsc będzie można wykorzystać do piątku do godz. 10. W piątek od godz. 12 wszystkie zwolnione miejsca trafią do otwartej sprzedaży.