Informacje

Zwalnianie miejsce jest możliwe do dnia meczu - sobota 26.05 - do godziny 16:00. Zwalniając karnet do piątku do godziny 9:00 zwalniający otrzymuje kod, który może przekazać innej osobie. Kod umożliwi zakup biletu na zwalniane miejsce. W piątek o godzinie 9:00 wszystkie zwolnione miejsca, które nie zostały zakupione poprzez użycie kodu trafiają do sprzedaży ogólnej.