Struktura Klubu

Zarząd Widzew Łódź SA

Piotr Szor - p.o. prezesa

Michał Rydz - wiceprezes

Kontakt: sekretariat@widzew.com

Rada Nadzorcza

Leszek Bohdanowicz - przewodniczący

Władysław Puchalski - wiceprzewodniczący

Wiesław Cholewa

Radosław Domagalski-Łabędzki

Tomasz Gasiński

Rafał Stępień

Tomasz Tomczak

Akademia Widzewa

Maciej Szymański

akademia@widzew.com

Dyrektor ds. Technologii i Innowacji

Tomasz Sadłecki

Sponsoring, biznes, hospitality

Łukasz Kolecki

+48 501 739 282

biznes@widzew.com

Rzecznik prasowy 

Marcin Tarociński

marcin.tarocinski@widzew.com 

WidzewTV

Arkadiusz Stolarek