Stwórz z nami Muzeum Widzewa!

W 2020 roku na stadionie Widzewa, przy al. Piłsudskiego 138 powstanie Muzeum Widzewa. Będzie to miejsce, w którym historia i tradycja będą mogły spotkać się z teraźniejszością i współtworzyć przyszłość całej widzewskiej społeczności. Muzeum Widzewa to pierwsze muzeum klubu piłkarskiego w Polsce, które uzyskało wpis do Państwowego Rejestru Muzeów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Klub jest w trakcie gromadzenia przedmiotów i dokumentów, które wypełnią widzewskie muzeum. Zachęcamy do przynoszenia pamiątek posiadanych w prywatnych zbiorach, które mogłyby stanowić eksponaty nowopowstałego muzeum. W biurze Widzewa, w siedzibie klubu przy al. Piłsudskiego 138, uruchomione zostało specjalne stanowisko przyjmowania widzewskich pamiątek, które funkcjonować będzie we wtorki w godzinach 15-18 i w środy w godzinach 11-15. Możemy też odebrać eksponaty ze wskazanych przez ich posiadaczy miejsc. Każdy przekazany klubowi przedmiot zostanie odpowiednio skatalogowany, a osoba, która go odda otrzyma odpowiedni dokument potwierdzający przekazanie pamiątki do klubu.

Zachęcamy do współtworzenia muzeum czterokrotnego mistrza Polski. Pomóżcie nam przygotować miejsce godne wyjątkowej, widzewskiej historii i zachować najpiękniejsze jej wspomnienia dla kolejnych pokoleń widzewiaków.

Zobacz również: https://widzew.com/-/muzeum-widzewa-w-panstwowym-rejestrze-muzeow

Kontakt

Skontaktuj się z nami: 

muzeum@widzew.com
tel. +48 668 316 508