Informacja o prowizjach

Zgodnie wymogami licencyjnymi PZPN informujemy, że Widzew Łódź S.A. w ostatnim okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2020, zapłacił pośrednikom transakcyjnym kwotę  352 383,75 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 75/100 groszy) w tym podatek VAT.