Aktualności

Zostań widzewskim specjalistą ds. obsługi kibica

Widzew Łódź SA ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw obsługi kibica. Zgłoszenia przekazywać można do klubu do 10 listopada 2020 roku.

Poszukujemy osoby chętnej do pomocy innym, biegłej w pozyskiwaniu informacji i budowaniu pozytywnych relacji. Do jej obowiązków należeć będzie nie tylko odpowiadanie na pytania kibiców zadawane telefoniczne, mailowo czy w kanałach social media, ale także, m.in. współtworzenie dedykowanych kampanii informacyjnych.

Nie boisz się wyzwań? Lubisz rozmawiać z ludźmi? Chcesz pomóc kibicom być jeszcze bliżej klubu? Potrafisz pomóc nam w usprawnieniu procesów sprzedażowych? Czujesz, że gra Ci w sercu Widzew? Sprawdź, czy ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Do podstawowych zadań na stanowisku specjalisty działu obsługi kibica należeć będzie:

*telefoniczna i elektroniczna obsługa klienta,

*udzielanie odpowiedzi na pojawiające się pytania,

*pomoc kibicom w rozwiązywaniu problemów,

*pozyskiwanie niezbędnych informacji wewnątrz klubu i poza nim,

*codzienna współpraca z wszystkimi działami klubu,

*wsparcie procesu sprzedaży (karnety, bilety, oficjalny sklep klubowy),

*wsparcie działu komunikacji w procesie zarządzania informacją,

*współtworzenie dedykowanych kampanii informacyjnych,

*dbanie o dobre imię klubu i godne go reprezentowanie.

 

Od kandydatów na stanowisko specjalisty działu obsługi kibica oczekujemy:

*dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,

*łatwości w nawiązywaniu nowych kontaktów,

*łatwości w formułowaniu myśli,

*umiejętności diagnozowania problemów i dostosowywania do nich odpowiednich rozwiązań,

*systematyczności w pracy,

*empatii i zrozumienia,

*wysokiej kultury osobistej,

*determinacji w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów,

*zainteresowania sportem, piłką nożną, Widzewem,

*kreatywności,

*doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie atutem (dział obsługi klienta, wsparcie sprzedaży, itp.).

 

Co oferujemy?

* stałe wynagrodzenie (w ramach umowy zlecenia lub b2b),

* niezbędne narzędzia do pracy,

* emocje sportowe i realizację marzeń,

*współtworzenie dynamicznego, pełnego wyzwań środowiska,

*udział w kreowaniu przyszłości klubu o 110-letniej tradycji.

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu pracowników Widzewa Łódź zachęcamy do przesyłania - do 10 listopada włącznie - aplikacji, na które składać powinien się życiorys (CV) i list motywacyjny na adres: praca@widzew.com.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Widzew Łódź S.A. podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych w okresie obecnej oraz dla potrzeb przyszłych prowadzonych przez Widzew Łódź SA rekrutacji".

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Widzew Łódź SA. z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź.

Ponadto, informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Widzew Łódź S.A. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: iod@widzew.com.

3) Pani/Pana dane osobowe aplikacyjne będą przetwarzane do momentu zatrudnienia lub w ciągu dwunastu (12) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb związanych z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez Widzew Łódź SA. na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym Widzew Łódź SA. w przeprowadzeniu oraz rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez systemy informatyczne dedykowane do kontaktu, naboru oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych kandydata/ki.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia, danych na podstawie art. 17 RODO za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d, e tego przepisu, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, art. 20 prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

6) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przez ustawę Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze jest wymagane celem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w tym procesie, a także innych przeprowadzanych w przyszłości przez Widzew Łódź SA.

8) W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po zakończeniu procesu rekrutacji nastąpi usunięcie Pani/Pana danych zebranych dla potrzeb prowadzonych rekrutacji. Usunięcie zgromadzonej dokumentacji w wersji papierowej oraz z naszych systemów informatycznych nastąpi w ciągu 14 dni od momentu odwołania zgody dla Widzew Łódź SA. na ich przetwarzanie w celach rekrutacyjnych.

9) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Widzew Łódź - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 24.07.2021

Widzew Łódź - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 24.07.2021

Tabela rozgrywek

6 Górnik Łęczna 56
7 Miedź Legnica 51
8 Odra Opole 49
9 Widzew Łódź 46
10 Sandecja Nowy Sącz 45
11 Chrobry Głogów 44
12 Korona Kielce 41
Pełna tabela