Aktualności

Wyniki badania ankietowego w kontekście nowego stadionu Widzewa

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wynikami z badania marketingowego, które klub przeprowadził na początku października.

W ankiecie dotyczącej oceny bieżącej działalności klubu oraz tematów związanych z biletami i karnetami na nowym stadionie udział wzięło 4778 kibiców, z czego 2932 kibiców wypełniło ankietę od pierwszego do ostatniego pytania.

Badana grupa kibiców cechuje się wysokim zaangażowaniem w bieżące sprawy klubu. 73% spośród ankietowanych przyznaje, że codziennie korzysta z oficjalnych kanałów komunikacji klubu, czyli strony widzew.com czy też oficjalnych kanałów społecznościowych klubu. Jest to wzrost w stosunku do badania z lutego tego roku, kiedy to pośród ankietowanych 69% korzystało codziennie z oficjalnych kanałów komunikacji klubu.

Postęp zanotowaliśmy również w zakresie kompletności i aktualności informacji na stronie oficjalnej. W poprzednim badaniu 66% kibiców pozytywnie oceniało aktualność informacji na stronie oficjalnej, a kompletność informacji pozytywnie oceniało 62% badanych. Obecnie akutalność informacji na stronie pozytywnie ocenia 77% ankietowanych, a jej kompletność 72%.

Duży, ale i spodziewany wzrost notuje klubowy kanał Youtube, który w lutym był oceniany pozytywnie przez 43 % kibiców. W chwili obecnej to medium pozytywnie ocenia 63% ankietowanych.

O dużym zaangażowaniu badanej grupy kibiców świadczą również odpowiedzi na pytanie „Czy zamierzasz chodzić na mecze Widzewa na nowym stadionie w rundzie wiosennej rozgrywek tego sezonu?„

35% ankietowanych deklaruje, że będzie uczestniczyła w każdym „domowym” meczu Widzewa w rundzie wiosennej, 32% zamierza być na większości meczów, 16% kibiców zamierza uczestniczyć w kilku ciekawszych meczach, 10% ankietowanych przyjdzie na 1-2 mecze w rundzie. Co ciekawe tylko 4% ankietowanych deklaruje, że będzie chodziło na mecze Widzewa tylko pod warunkiem, że drużyna będzie walczyła o awans. Spośród ankietowanych 2% to osoby, które nie pojawią się na stadionie na wiosnę w ogóle.

Ważną częścią badania były pytania o akceptowane ceny biletów i karnetów na nowy stadion.

W odpowiedzi na pytanie Jaka Twoim zdaniem powinna być cena biletu na mecz Widzewa na nowym stadionie? Do szacunku przyjmijmy, że jest to bilet normalny (bez zniżek) na środek trybuny C (dawna "prosta") 39% ankietowanych wskazało przedział 16-20 zł. 29% wskazało przedział wyższy 21-25 zł, a 18% przedział niższy 11-15 zł. Co ciekawe wyniki te są bardzo zbliżone do siebie, tak w grupie kibiców, którzy deklarują, że będą uczestniczyli w większości meczów Widzewa, jak i pośród tych, którzy deklarują obejrzenie jedynie pojedynczych meczów.

W przypadku analogicznego pytania dotyczącego karnetów – najczęściej wskazywany był przedział 140-160 zł (18%), przedział 160-180 (16,5%) oraz przedział 180-200 zł (16%).

W podobnym pytaniu dotyczącym cen karnetów na trybunę D (zegar) 18% ankietowanych wskazało przedział cenowy 80-100 zł, 17,5% przedział 100-120 zł, a 16% wskazało przedział 120-140 zł.

W przypadku obu trybun podobne wyniki utrzymują się pośród osób które deklarują że są zainteresowane nabyciem karnetu, jak i pośród tych, którzy nie rozpatrują takiej możliwości.

Jeżeli chodzi o procentowy podział kibiców na trybuny na nowym stadionie, to pośród kibiców, którzy deklarują, że będą chodzili na mecze 54% wybierze trybunę C, 26% trybunę D, 13% trybunę A, a 7% trybunę B.

Do ciekawych wyników można dojść sprawdzając cen akceptowalny dla osób, które posiadały karnet na stadion SMS w roku 2016. Aktualni posiadacze karnetów wyżej wyceniają karnet na trybunę C – 23% wskazuje przedział 180-200 zł za właściwy, 20% wskazuje przedział 160-180 zł, a 19% przedział 140-160 zł. 98% aktualnych posiadaczy karnetów zamierza nabyć również karnet na rundę wiosenną. W tym 88% zdecydowanie tak, a 10% raczej tak.

Akceptowane ceny biletów są podobne dla fanów z Łodzi jak i fanów spoza województwa łódzkiego.

W przypadku oceny potrzeby wprowadzenia zniżek dla poszczególnych grup kibiców. Za najważniejsze zostały wskazane zniżki dla dzieci do 13 roku życia (średnia ważności 4,6 – gdzie 1 to zupełnie nieważne, a 5 bardzo ważne), rodzin z dziećmi (4,4), seniorów (4,23) oraz dzieci i młodzieży 13-18 (4,11).

Spośród osób zdecydowanych na zakup karnetu na nowy stadion 19% chciałoby aby sprzedaż ruszyła jak najszybciej, choćby w październiku. 32% osób wskazuje odpowiedź „w listopadzie”, 11% „w grudniu”, a 35% termin „po Nowym Roku”.

O tym, że przeprowadzone badanie potrafi dać miarodajne wyniki dotyczące kibiców Widzewa przekonaliśmy się przy okazji budżetu obywatelskiego. Ankietowani w badaniu wskazali, że ich zdaniem przekonali do zagłosowania łącznie 6111 osób (spośród odpowiedzi usunęliśmy te absurdalne typu 1 mln głosów, czy 1910 głosów). Ostatecznie wynik głosowania był nie dużo gorszy i już kilka dni po zakończeniu badania potwierdziło się, że widzewski projekt budowy pomnika Ludwika Sobolewskiego będzie realizowany w przyszłym roku z budżetu obywatelskiego.

Na koniec krótkiego podsumowania wyników badania zostawiliśmy podsumowanie pytań dotyczących potencjalnego widzewskiego piwa. 68,5% ankietowanych chciałaby świętować sukcesy Widzewa widzewskim trunkiem, a 22% wolałoby nawiązanie współpracy z istniejącą marką. Spośród osób zainteresowanych powstaniem widzewskiego piwa, 45% wskazuje grupę cenową 3-4 zł jako optymalną. Duże poparcie uzyskała również propozycja piwa z wyższej półki cenowej (4-7zł) - 32%. Piwo z niższej półki cenowej 2-3 zł zostało wskazane jedynie przez 15% kibiców Widzewa.

Oprócz odpowiedzi na pytania kibice Widzewa w ankiecie podzielili się również dużą liczbą komentarzy – było ich aż 2191 dotyczących głównie własnych pomysłów związanych z działalnością klubu, czy też radami dotyczącymi poszczególnych spraw poruszanych przez ankietę. Prawie połowa ankietowanych wyraziła zgodę na kontakt w sprawie zgłaszanych pomysłów, czy też udzielonych odpowiedzi.

Wszystkim kibicom Widzewa, którzy przystąpili do badania serdecznie dziękujemy i gwarantujemy, że wyniki badania są poważnie brane pod uwagę przy pracy dla dobra klubu. 

 


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Widzew Łódź - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 20.01.2021

Widzew Łódź - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 20.01.2021

Tabela rozgrywek

8 Miedź Legnica 23
9 Korona Kielce 21
10 Puszcza Niepołomice 20
11 Widzew Łódź 19
12 Stomil Olsztyn 19
13 Chrobry Głogów 18
14 GKS Bełchatów 14
Pełna tabela