Aktualności

Widzew uczestniczy w projekcie Aktywny Obywatel

"Nigdy nie będziesz szedł sam..." - pod taką nazwą Widzew razem z II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza zorganizował konferencję w ramach projektu "Aktywny Obywatel" realizowanego z budżetu Urzędu Miasta Łodzi.

Projekt społeczny, w który zaangażował się klub, jest skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli i osób zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkołach. Jego ważnym elementem była zorganizowana w środę 8 stycznia na stadionie Widzewa konferencja, której mottem było tak dobrze znane i bliskie kibicom czerwono-biało-czerwonych hasło „Nigdy nie będziesz szedł sam…”.

Na zaproszenie klubu i II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi udział w konferencji wzięło około 40 dyrektorów i pedagogów z łódzkich szkół. Z niektórymi z nich Widzew współpracował już przy okazji różnych wydarzeń społecznych. Inni mieli okazję dopiero poznać ofertę klubu skierowaną do szerszej społeczności. Co ważne, oprócz organizatorów, prelegentami spotkania byli tego dnia również przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

- Projekt ten realizujemy już od kilku lat. Skierowany jest nie tylko do uczniów szkół średnich, ale również do tych ze szkół podstawowych. Ma na celu pokazanie młodym ludziom alternatywnych i zarazem atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Nasze liceum to szkoła z tradycjami, więc nie było innej możliwości jak nawiązanie współpracy z tak zasłużonym klubem. Dlatego jesteśmy tutaj i będziemy zachęcać do udziału w akcjach społecznościowych organizowanych przez Widzew - powiedział na początku spotkania Dariusz Jędrasiak, wicedyrektor II LO.

Widzew Łódź aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. W związku z tym z ochotą nawiązał współpracę ze środowiskiem szkolnym. Zależy mu bowiem na aktywizacji młodych mieszkańców Łodzi i regionu. - Mocno angażujemy się we współpracę z kibicami i młodzieżą, szukamy różnych form wspierania społeczności lokalnej. Do tego stopnia, że powstał w klubie departament, który zajmuje się tylko takimi aktywnościami. Z jednej strony sami oferujemy pomysły, inicjatywy i rozwiązania, z drugiej odpowiadamy na zapotrzebowanie instytucji i organizacji, które zgłaszają się do Widzewa - przyznała prezes klubu Martyna Pajączek.

Podczas spotkania z nauczycielami łódzkich szkół przedstawiono opracowania i wyniki badań dotyczące aktywizacji młodych osób. "Czas. Błogosławieństwo czy przekleństwo?" - pod takim tytułem swoje obserwacje i wnioski dotyczące spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież zaprezentowała dr Marta Kucharska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z różnymi aspektami dotyczącymi organizacji czasu wolnego dla młodych ludzi, jego funkcji, czynników warunkujących jego treść i formę oraz pomysłów na rekreację ruchową.

Z kolei dr Agata Włodarska-Frykowska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w swoim wykładzie mówiła o roli młodego obywatela we współczesnym społeczeństwie demokratycznym i związanych z tym szansach i zagrożeniach. W tej interesującej prezentacji przedstawiono m.in. przyczyny uczestnictwa, bądź jego braku, młodych ludzi w różnych formach życia politycznego. Wnioski płynące z tych badań rzucają jaśniejsze światło między innymi na wyniki wyborów politycznych czy poziom zaangażowania się młodych ludzi w działalność charytatywną. Stawiają też istotne pytania dotyczące przyszłości dzisiejszej młodzieży i społeczeństwa, którego jest istotnym elementem.

Podczas konferencji zaprezentowane i omówione zostały działania projektowe realizowane w łódzkich szkołach w ramach finansowanego ze środków Urzędu Miasta Łodzi programu "Aktywny Obywatel". O Widzewie, jako miejscu realizacji zainteresowań prospołecznych młodzieży, opowiedział z kolei Marcin Tarociński. Dzięki temu uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele łódzkich szkół mogli poznać skalę działalności społecznej klubu.

Środowa konferencja to kolejny krok w kierunku poprawy warunków i możliwości rozwoju młodych łodzian. Widzew zachęca dzieci i młodzież do aktywności nie tylko sportowej, ale również społecznej, współorganizując wiele wydarzeń o charakterze publicznym, a także proponując własne inicjatywy i odpowiadając na potrzeby społeczności widzewskiej i najbliższego otoczenia klubu. Cieszymy się, że dostrzega to również środowisko szkolne i akademickie, których partnerstwo dla patrzącego odważnie w przyszłość Widzewa jest wyjątkowo ważne.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Trening 05.08.2020

Trening 05.08.2020

Tabela rozgrywek

1 Górnik Łęczna 63
2 Widzew Łódź 59
3 GKS Katowice 59
4 Bytovia Bytów 52
5 Resovia 52
6 Stal Rzeszów 51
7 Garbarnia Kraków 50
Pełna tabela