Aktualności

Widzew Łódź ogłasza nabór na stanowisko prezesa zarządu

Spółka Akcyjna Widzew Łódź zatrudni prezesa zarządu. Osoby zainteresowane i spełniające przedstawione w ofercie wymagania swoje kandydatury zgłaszać mogą do 7 stycznia 2019 roku.

Widzew Łódź to nie tylko ponad 100-letnia tradycja i jedna z ikon polskiej piłki nożnej, Widzew to przede wszystkim zobowiązanie wobec dziesiątek tysięcy najwierniejszych kibiców z całej Polski.

Historia ostatnich lat, marka naszego klubu, siła jego społeczności, determinacja działaczy Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź oraz  jego pracowników pozwalają wierzyć, że jesteśmy na dobrej drodze do odrodzenia klubu i osiągania jeszcze większych sukcesów niż te sprzed wielu lat.

Na ścieżce odbudowy potęgi Widzewa głównym zadaniem nowego Zarządu, będzie zbudowanie klubu opartego o najlepsze europejskie wzorce. Klubu, który już za kilka lat ma konkurować na tym trudnym rynku i osiągać sukcesy nie tylko w ekstraklasie, ale przede wszystkim w europejskich pucharach. Równie ważne jak sukcesy organizacyjne i sportowe będą równoległe sukcesy finansowe.

Oczekiwaniem wobec nowego zarządu nie będzie zatem "kreowanie nowych marzeń o sukcesach", ale praca z taką pasją i determinacją, aby te sukcesy ZAPEWNIĆ.

Wymagania:

 • Poszanowanie dla tradycji i wartości Widzewa.
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe: Zarządzanie, Ekonomia, Finanse, Prawo.
 • Minimum 5-letnie doświadczenia w Zarządach Spółek lub na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia, ukierunkowanego na osiągnięcie celu zarówno sportowego, jak i zwiększania budżetu.
 • Wysoka biegłość w zakresie stosowania procesów i narzędzi kontrolingowych (rachunkowości zarządczej) oraz zarządzania strukturami administracyjnymi i księgowymi.
 • Asertywność, wysokie umiejętności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - na poziomie wysokiej komunikatywności w mowie i piśmie.
 • Znajomość, dobre rozumienie specyfiki funkcjonowania klubów sportowych może być atutem.

Oferujemy:

 • Przede wszystkim: ciężką pracę i wielką odpowiedzialność.
 • Niepowtarzalną możliwość rozwoju i satysfakcji zawodowej.
 • Stanowisko dające realny wpływ na kształtowanie polityki klubu oraz na podejmowanie kluczowych decyzji.
 • Wynagrodzenie oparte o stałą część oraz o wysokie premie za osiąganie postawionych celów.
 • Pracę wśród osób ukierunkowanych na wspólny cel.

Kandydaci przesłać powinni CV spełniające wybrane kryteria. CV powinno być dodatkiem do listu motywacyjnego, w którym musisz określić własną wizję rozwoju i sukcesu klubu, a także nakreślić czemu uważasz się za odpowiednią osobę do sprostania temu zadaniu.

Ujęcie w krótkich słowach tego przekazu pozwoli ocenić czy jesteś osobą, która ma nie tylko sprecyzowane cele, ale przede wszystkim, czy umiesz sformułować jasny przekaz, który przekona Radę Nadzorczą.

Prosimy o przesłanie CV i listu na dedykowany adres mailowy Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. (widzew@wec-law.pl) z dopiskiem "aplikacja na stanowisko Prezesa Zarządu Widzew Łódź S.A.", najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 roku. Selekcja i rozmowy będą prowadzone przez członków Rady Nadzorczej klubu.

Czy to właśnie Ty jesteś tą osobą, która z nami będzie budowała przyszłość WIDZEWA? Wyzwanie czeka.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Widzew Łódź S.A., Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź jako pracodawca.

Kontakt z Administratorem

W zakresie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem mailowym: widzew@wec-law.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Widzew Łódź S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie kancelaria prawna i firma informatyczna.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA (POBIERZ)


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Początek przygotowań do rundy wiosennej 14.01.2019

Początek przygotowań do rundy wiosennej 14.01.2019

Tabela rozgrywek

1 Radomiak Radom 41
2 Widzew Łódź 39
3 Elana Toruń 36
4 GKS Bełchatów 34
5 Górnik Łęczna 34
6 Stal Stalowa Wola 31
7 Olimpia Grudziądz 31
Pełna tabela