Aktualności

Widzew Łódź ogłasza nabór na stanowisko prezesa zarządu

Spółka Akcyjna Widzew Łódź zatrudni prezesa zarządu. Osoby zainteresowane i spełniające przedstawione w ofercie wymagania swoje kandydatury zgłaszać mogą do 7 stycznia 2019 roku.

Widzew Łódź to nie tylko ponad 100-letnia tradycja i jedna z ikon polskiej piłki nożnej, Widzew to przede wszystkim zobowiązanie wobec dziesiątek tysięcy najwierniejszych kibiców z całej Polski.

Historia ostatnich lat, marka naszego klubu, siła jego społeczności, determinacja działaczy Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź oraz  jego pracowników pozwalają wierzyć, że jesteśmy na dobrej drodze do odrodzenia klubu i osiągania jeszcze większych sukcesów niż te sprzed wielu lat.

Na ścieżce odbudowy potęgi Widzewa głównym zadaniem nowego Zarządu, będzie zbudowanie klubu opartego o najlepsze europejskie wzorce. Klubu, który już za kilka lat ma konkurować na tym trudnym rynku i osiągać sukcesy nie tylko w ekstraklasie, ale przede wszystkim w europejskich pucharach. Równie ważne jak sukcesy organizacyjne i sportowe będą równoległe sukcesy finansowe.

Oczekiwaniem wobec nowego zarządu nie będzie zatem "kreowanie nowych marzeń o sukcesach", ale praca z taką pasją i determinacją, aby te sukcesy ZAPEWNIĆ.

Wymagania:

 • Poszanowanie dla tradycji i wartości Widzewa.
 • Wyższe wykształcenie kierunkowe: Zarządzanie, Ekonomia, Finanse, Prawo.
 • Minimum 5-letnie doświadczenia w Zarządach Spółek lub na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia, ukierunkowanego na osiągnięcie celu zarówno sportowego, jak i zwiększania budżetu.
 • Wysoka biegłość w zakresie stosowania procesów i narzędzi kontrolingowych (rachunkowości zarządczej) oraz zarządzania strukturami administracyjnymi i księgowymi.
 • Asertywność, wysokie umiejętności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - na poziomie wysokiej komunikatywności w mowie i piśmie.
 • Znajomość, dobre rozumienie specyfiki funkcjonowania klubów sportowych może być atutem.

Oferujemy:

 • Przede wszystkim: ciężką pracę i wielką odpowiedzialność.
 • Niepowtarzalną możliwość rozwoju i satysfakcji zawodowej.
 • Stanowisko dające realny wpływ na kształtowanie polityki klubu oraz na podejmowanie kluczowych decyzji.
 • Wynagrodzenie oparte o stałą część oraz o wysokie premie za osiąganie postawionych celów.
 • Pracę wśród osób ukierunkowanych na wspólny cel.

Kandydaci przesłać powinni CV spełniające wybrane kryteria. CV powinno być dodatkiem do listu motywacyjnego, w którym musisz określić własną wizję rozwoju i sukcesu klubu, a także nakreślić czemu uważasz się za odpowiednią osobę do sprostania temu zadaniu.

Ujęcie w krótkich słowach tego przekazu pozwoli ocenić czy jesteś osobą, która ma nie tylko sprecyzowane cele, ale przede wszystkim, czy umiesz sformułować jasny przekaz, który przekona Radę Nadzorczą.

Prosimy o przesłanie CV i listu na dedykowany adres mailowy Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. (widzew@wec-law.pl) z dopiskiem "aplikacja na stanowisko Prezesa Zarządu Widzew Łódź S.A.", najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 roku. Selekcja i rozmowy będą prowadzone przez członków Rady Nadzorczej klubu.

Czy to właśnie Ty jesteś tą osobą, która z nami będzie budowała przyszłość WIDZEWA? Wyzwanie czeka.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Widzew Łódź S.A., Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź jako pracodawca.

Kontakt z Administratorem

W zakresie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem mailowym: widzew@wec-law.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Widzew Łódź S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie kancelaria prawna i firma informatyczna.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA (POBIERZ)


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Widzew II Łódź - Sokół Aleksandrów Łódzki 22.01.2022

Widzew II Łódź - Sokół Aleksandrów Łódzki 22.01.2022

Tabela rozgrywek

1 Miedź Legnica 44
2 Widzew Łódź 39
3 Korona Kielce 35
4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 32
5 Sandecja Nowy Sącz 31
6 GKS Tychy 30
7 Chrobry Głogów 29
Pełna tabela