Aktualności

Komunikat po WZC Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź

W piątek 31 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź. Porządek obrad objął m.in. podsumowanie zakończonego roku obrotowego oraz minionego sezonu rozgrywkowego, a także decyzje personalne.

Stowarzyszenie Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź jest obecnie jedynym, posiadającym sto procent akcji, właścicielem klubu Widzew Łódź, funkcjonującego w formie spółki Widzew Łódź SA.

Punktem wyjścia piątkowych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia były sprawy natury formalnej: przedstawienie i omówienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2018 rok oraz sprawozdania dotyczącego działalności Stowarzyszenia za 2018 rok, w tym sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Następnie, w wyniku głosowań, przedmiotowe sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków, a każdy z członków pełniących funkcję w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej otrzymał absolutorium za rok 2018.

Kolejnym, najważniejszym z punktu widzenia przyszłości klubu, elementem spotkania była analiza bieżącej sytuacji Stowarzyszenia i spółki Widzew Łódź SA. W jej trakcie do dymisji podali się wszyscy ci członkowie Rady Nadzorczej Widzew Łódź SA, którzy są jednocześnie członkami Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź, a także wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, celem dokonania ustaleń personalnych, które znajdą uznanie większości.

W konsekwencji zorganizowano nowe wybory do wspomnianych organów. W ich wyniku rekomendacje do Rady Nadzorczej Widzew Łódź SA uzyskali:

1. Radosław Domagalski-Łabędzki (nowy)

2. Leszek Bohdanowicz (nowy)

3. Władysław Puchalski (nowy)

4. Tomasz Figlewicz (nadal)

5. Remigiusz Brzeziński (nadal)

6. Maciej Malesa (nowy).

W Radzie Nadzorczej niezmiennie pozostaje przedstawiciel sponsora - Wiesław Cholewa.

Jednocześnie wybrany został Zarząd Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź w składzie:

1. Piotr Pietrasik (nowy) - Prezes Zarządu

2. Michał Musierowicz (nadal)

3. Konrad Walczak (nowy)

4. Rafał Markwant (nadal)

5. Dawid Lambrecht (nadal)

6. Marcin Głowacki (nowy).

Wybrana została również Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie:

1. Tomasz Barański (nadal)

2. Wojciech Mieczkowski (nowy)

3. Tomasz Gasiński (nadal)

4. Jarosław Wyrwas (nowy).

Ponadto, w poczet członków Stowarzyszenia przyjęci zostali Tadeusz Arłukowicz i Radosław Domagalski-Łabędzki. 

Obrady WZC Stowarzyszenia będą w najbliższym czasie kontynuowane, a ich wynik doprowadzić ma przede wszystkim do ustabilizowania sytuacji w klubie, który w ostatnim czasie zmagał się z wieloma trudnościami natury sportowej i organizacyjnej. W drodze analizy faktów oraz potencjalnych wariantów działań ukierunkowanych na odbudowę klubu, jak również konstruktywnego dialogu, możliwe jest podjęcie dalszych decyzji, adekwatnie do możliwości organizacyjnych i personalnych, a także niezależnie od pojawiających się spekulacji. O istotnych zmianach Stowarzyszenie będzie komunikować na bieżąco, w celu zapewnienia rzetelnej informacji zwłaszcza dla środowisk, którym na sercu leży dobro klubu i jego jak najlepsza przyszłość.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Trening 28.02.2020

Trening 28.02.2020

Tabela rozgrywek

1 Widzew Łódź 43
2 Górnik Łęczna 42
3 GKS Katowice 40
4 Resovia 38
5 Olimpia Elbląg 32
6 Stal Rzeszów 30
7 Bytovia Bytów 29
Pełna tabela