Aktualności

Dołącz do zespołu obsługi technicznej Widzewa

Widzew Łódź poszukuje osób do pracy przy przygotowywaniu meczów i imprez organizowanych przez klub.

Osoby wchodzące w skład klubowej obsługi technicznej odpowiedzialne będą między innymi za przygotowanie stadionu Widzewa do organizacji meczu, w tym, m. in. rozmieszczanie materiałów reklamowych i instalację band reklamowych, wsparcie dla telewizji klubowej i telewizji zewnętrznych realizujących transmisje meczowe, odpowiednie przygotowanie pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie meczu przez klub i jego gości, ale także za przygotowanie innych wydarzeń społecznych organizowanych przez klub, jak Widzewska Choinka, Widzewski Dzień Dziecka czy spotkania Widzewskiego Klubu Biznesu.

Praca związana z meczami realizowana jest przede wszystkim w dniu meczowym, najczęściej od rana, a w dni poprzedzające popołudniami, dlatego bezwzględnym wymogiem jest dyspozycyjność kandydatów w tym czasie. Informujemy jednocześnie, że obecnie, z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej w kraju epidemii, stadion od strony technicznej przygotowany musi być z wyprzedzeniem, a ekipy techniczne nie mogą brać udziału meczach. W przyszłości, w przypadku powrotu do normalności i organizacji meczów przy pełnych trybunach ekipa techniczna również będzie na nich obecna, realizując bieżące zadania i wspierając organizatora meczu także w trakcie trwania spotkań piłkarskich.

Jeśli chcecie brać udział w wyjątkowych wydarzeniach, jakimi są mecze domowe Widzewa rozgrywane w Sercu Łodzi i wspólnie z klubem tworzyć niepowtarzalne widowiska organizowane przy Piłsudskiego 138, napiszcie do nas już dziś, na adres: praca@widzew.com (więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 501 739 282).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Widzew Łódź S.A., Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź jako pracodawca.

Kontakt z Administratorem

W zakresie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem mailowym: praca@widzew.com.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Widzew Łódź S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Klub Widzew Łódź.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

GKS Bełchatów - Widzew Łódź (U-17) 19.06.2021

GKS Bełchatów - Widzew Łódź (U-17) 19.06.2021

Tabela rozgrywek

6 Górnik Łęczna 56
7 Miedź Legnica 51
8 Odra Opole 49
9 Widzew Łódź 46
10 Sandecja Nowy Sącz 45
11 Chrobry Głogów 44
12 Korona Kielce 41
Pełna tabela